Collection: Port

Port. Een wandlantaarn of beter gezegd een schotlamp. We produceerden deze lamp eerst voor grote vrachtschepen, Onasis, Latsis en andere reders kochten Port via hun scheepsbevoorraders of soms rechtstreeks voor hun vrachtschepen. Diepzeeschepen. Op de boten worden ze meestal buiten geïnstalleerd op de verschillende dekken boven deuren of op de schotten. Later begonnen velen de haven te kopen voor verlichting in en uit hotels, restaurants, huizen, villa's enzovoort. Dat was het begin van onze scheepslampen die hun weg vonden naar de huizen en bedrijven van zo velen. De lamp heeft geen mond maar spreekt toch marien erfgoed en het lange verhaal dat het draagt ​​is meteen duidelijk. Een vintage lamp van vele jaren maar nog altijd jong en trendy.
0 products

Sorry, there are no products in this collection